JYSELECA 100 mg filmomhulde tabletten

JYSELECA 200 mg filmomhulde tabletten

filgotinib

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van de pagina ‘mogelijke bijwerkingen’ leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed deze website voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

  • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
  • Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
  • Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet op deze website staan.